matematyka

cytaty – matematyka

Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę.
H. Steinhaus

Dobry Bóg stworzył liczby naturalne inne są dziełem człowieka.
L. Kronecker

Matematyk naprawdę dobrze zna jakieś pojęcie gdy zapomni jego definicję, a mimo to umie je stosować.
R. Sikorski

Oprócz matematyki nie istnieje żadna niezawodna wiedza z wyjątkiem tej, która wywodzi się z matematyki.
Robert Rekord (1560 - 1621)