outsourcing

outsourcing to…

Historia outsoursingu

Chociaż outsourcing uważany jest powszechnie za wynalazek XX wieku, to jego elementy można odnaleźć znacznie wcześniej. Za pewną formę outsourcingu możemy na przykład uznać powierzanie zakonom przez władców państw europejskich organizacji struktur edukacyjnych. Z całą pewnością z outsourcingu korzystał Napoleon, zlecając firmom prywatnym dostawy amunicji na pola bitew oraz zbieranie rannych.

wady i zagrożenia, które niesie ze sobą outsourcing

W międzynarodowym badaniu przeprowadzonym wspólnie przez ekspertów z Instytutu Zarządzania Informacją Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz Uniwersytetu Missouri 35% największych kontraktów outsourcingowych (badanie dotyczyło 29 kontraktów w ciągu ośmiu lat) zakończyło się porażką. Nie tylko niepowodzenia całych kontraktów były i są nadal problemem, ale również niezadowolenie z przynajmniej jednej części umowy.

Kontrakt / umowa outsourcingowa

Kontrakt outsourcingowy jest podstawą sposobu współpracy opartej na wymianie doświadczeń i kompetencji. Jego struktura różnić się będzie w zależności od planowanych celów oraz uwarunkowań, jakie istnieją w danym przedsiębiorstwie. Powierzenie firmie zewnętrznej całości zadań związanych z daną sferą działalności, wymaga przede wszystkim obustronnego zaufania. Gwarancją powodzenia jest także jak największe doprecyzowanie przez zleceniodawcę rodzaju i zakresu usług, jakie ma świadczyć przedsiębiorstwo outsourcingowe.

Offshoring

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych, głównie z przyczyn politycznych, efektów rozwoju trendu outsourcingowego jest tzw. offshoring, czyli przenoszenie produkcji oraz usług za granicę.

Podlegają mu głównie usługi information-intensive, a więc takie, które wymagają od realizatorów dużej wiedzy. Wcześniej, wykonywane bezpośrednio u odbiorców, teraz - wraz z rozwojem techniki - mogą być oddalone od klientów nawet o tysiące kilometrów.

Offshoring występuje w dwóch postaciach:
1. przeniesienie za granicę części własnej firmy w celu świadczenia usług na użytek wewnętrzny i/lub zewnętrzny;
2. do świadczenia usług wynajmowana jest firma obca.

Przykładowe usługi outsourcingu IT

Najczęściej powtarzalnymi usługami outsourcingu IT są: outsourcing strategiczny, zarządzanie stacjami roboczymi, BCS, zarządzanie infrastrukturą sieciową, internetową oraz aplikacjami. Poza nimi realizowane są jednakże liczne projekty, odpowiadające specyficznym i często niepowtarzalnym wymaganiom klientów.

definicja outsourcingu

Outsourcing oznacza zlecenie prac dotychczasowo wykonywanych w firmie wykonawcom zewnętrznym. Outsourcing można klasyfikować według celu w outsourcing strategiczny oraz taktyczny.

Outsourcing strategiczny jest elementem planu strategicznego firmy, ma długofalowe charakter i usługodawca jest raczej partnerem niż dostawcą.

Przykładem może być całkowity outsourcing usług informatycznych.

outsourcing IT

"Presja, aby osiągać coraz lepsze wyniki finansowe w przedsiębiorstwach przy ograniczonych środkach, zmusza kierowników IT do przebudowy procesu ustalania priorytetów, dostarczania i zarządzania aplikacjami biznesowymi" twierdzi Melissa Webster, dyrektor działu badań w IDC. "Działy IT, które udoskonalają bieżące procesy będą lepiej zarządzać zasobami IT i generować większe zyski."