Historia outsoursingu

Chociaż outsourcing uważany jest powszechnie za wynalazek XX wieku, to jego elementy można odnaleźć znacznie wcześniej. Za pewną formę outsourcingu możemy na przykład uznać powierzanie zakonom przez władców państw europejskich organizacji struktur edukacyjnych. Z całą pewnością z outsourcingu korzystał Napoleon, zlecając firmom prywatnym dostawy amunicji na pola bitew oraz zbieranie rannych.

Continue Reading

wady i zagrożenia, które niesie ze sobą outsourcing

W międzynarodowym badaniu przeprowadzonym wspólnie przez ekspertów z Instytutu Zarządzania Informacją Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz Uniwersytetu Missouri 35% największych kontraktów outsourcingowych (badanie dotyczyło 29 kontraktów w ciągu ośmiu lat) zakończyło się porażką. Nie tylko niepowodzenia całych kontraktów były i są nadal problemem, ale również niezadowolenie z przynajmniej jednej części umowy.

Continue Reading

Kontrakt / umowa outsourcingowa

Kontrakt outsourcingowy jest podstawą sposobu współpracy opartej na wymianie doświadczeń i kompetencji. Jego struktura różnić się będzie w zależności od planowanych celów oraz uwarunkowań, jakie istnieją w danym przedsiębiorstwie. Powierzenie firmie zewnętrznej całości zadań związanych z daną sferą działalności, wymaga przede wszystkim obustronnego zaufania. Gwarancją powodzenia jest także jak największe doprecyzowanie przez zleceniodawcę rodzaju i zakresu usług, jakie ma świadczyć przedsiębiorstwo outsourcingowe.

Continue Reading