PM po godzinach

PRINCE 2

Prince2 Complete Flow DiagramKomponent Organizacja
PRINCE2 zakłada realizację projektów w środowisku klient-dostawca… tyle jeśli chodzi o teorię.

Komitet Sterujący
Grupa osób, które pojedynczo nie mogą nic, ale jako grupa mogą zdecydować, że nic nie można zrobić.

Project Manager
Dyrygent zespołu, w którym każdy …