Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę.<br /> <em>H. Steinhaus</em><br /> <br /> Dobry Bóg stworzył liczby naturalne inne są dziełem człowieka.<br /> <em>L. Kronecker</em><br /> <br /> Matematyk naprawdę dobrze zna jakieś pojęcie gdy zapomni jego definicję, a mimo to umie je stosować.<br /> <em>R. Sikorski</em><br /> <br /> Oprócz matematyki nie istnieje żadna niezawodna wiedza z wyjątkiem tej, która wywodzi się z matematyki.<br /> <em>Robert Rekord (1560 - 1621)</em><br />

Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę.
H. Steinhaus

Dobry Bóg stworzył liczby naturalne inne są dziełem człowieka.
L. Kronecker

Matematyk naprawdę dobrze zna jakieś pojęcie gdy zapomni jego definicję, a mimo to umie je stosować.
R. Sikorski

Oprócz matematyki nie istnieje żadna niezawodna wiedza z wyjątkiem tej, która wywodzi się z matematyki.
Robert Rekord (1560 – 1621)

W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów.
Euklides

Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.
K. F. Gaus

Jeśli matematyka jest królową nauk, to królową matematyki jest teoria liczb.
I. Kant

Matematyka jest to królowa wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem.
J. Śniadecki

Myślę, więc jestem.
Kartezjusz

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.
R. Bacon

Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.
Jean Fabre

Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody.
R. Feynman

To co musiałeś odkryć samodzielnie zostawia w twym umyśle ścieżkę, którą w razie potrzeby możesz pójść jeszcze raz.
Georg Christoph Lichtenberg

Wy nie wiecie co to jest matematyka! wy myślicie: liczby, liczby! Nie! A ona śpiewa, gra jak kryształ. Cała dusza tonie w dźwięcznym, przejrzystym krysztale.
Stanisław Brzozowski

Liczby rządzą światem.
Pitagoras

Słyszałem i zapomniałem.
Widziałem i zapamiętałem.
Zrobiłem i zrozumiałem.
Konfucjusz

Celem obliczeń nie są same liczby, lecz ich zrozumienie.
R. W. Hamming

Matematyka wyposaża nas w coś, jakby nowy zmysł.
Charles Robert Darwin

Potęga matematyki polega na pomijaniu wszystkich myśli zbędnych i cudownej oszczędności operacji myślowych
Ernst Mach

Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno – piękno chłodne, surowe, podobne do piękna rzeźby.
Bertrandt Russel

Nie można oprzeć się wrażeniu, że formuły matematyczne mają niezależny od nas byt i inteligencję, że są mądrzejsi niż my sami, nawet mądrzejsze niż ich odkrywcy, i że możemy wywnioskować z nich więcej niż poprzednio w nich zawarto
Heinrich Rudolph Hertz

Kto lekceważy osiągnięcia matematyki przynosi szkodę całej nauce, ponieważ ten, kto nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk ścisłych i nie może poznać świata.
Roger Bacon

Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej.
Albert Einstein