<p> "<em>Presja, aby osiągać coraz lepsze wyniki finansowe w przedsiębiorstwach przy ograniczonych środkach, zmusza kierowników IT do przebudowy procesu ustalania priorytetów, dostarczania i zarządzania aplikacjami biznesowymi</em>" twierdzi Melissa Webster, dyrektor działu badań w IDC. "<em>Działy IT, które udoskonalają bieżące procesy będą lepiej zarządzać zasobami IT i generować większe zyski</em>." <br />

"Presja, aby osiągać coraz lepsze wyniki finansowe w przedsiębiorstwach przy ograniczonych środkach, zmusza kierowników IT do przebudowy procesu ustalania priorytetów, dostarczania i zarządzania aplikacjami biznesowymi" twierdzi Melissa Webster, dyrektor działu badań w IDC. "Działy IT, które udoskonalają bieżące procesy będą lepiej zarządzać zasobami IT i generować większe zyski."

Szacuje się, że już 24% rynku usług informatycznych na świecie stanowią usługi outsourcingowe. Firma badawcza IDC przewiduje, iż w ciągu najbliższych pięciu lat, największymi obszarami wzrostu w sektorze usług IT będą usługi infrastrukturalne (głównie outsourcing aplikacji, integracja sieci oraz zarządzanie infrastrukturą sieciową). Średni wzrost outsourcingu systemów informatycznych do roku 2005 przewidywany jest na poziomie 12% rocznie.

Niezmiennie największym rynkiem na usługi IT pozostają Stany Zjednoczone; w Polsce udział outsourcingu w całości usług IT przekroczył niewiele ponad 8% w 2002 r., osiągając wartość 68,25 mln USD. Pocieszającym jest jednak fakt, iż segment ten wzrasta najszybciej w porównaniu z innymi obszarami usług IT. Według przewidywań IDC segment ten będzie rozwijał się w Polsce w tempie ponad 20% rocznie do roku 2006.

W Polsce wartość wydatków outsourcingowych w 2003 r. wyniosła 106,46 mln USD. Najwięcej środków (44 proc.) przedsiębiorstwa przeznaczyły na outsourcing systemów informatycznych. Na drugim miejscu znalazły się usługi udostępniania infrastruktury (webhosting) – 21,1 proc. Na kolejnym – outosourcing obsługi stacji roboczych i sieci (20,1 proc.). Niecałe 10 proc. wydatków zostało przeznaczone na usługi zarządzania aplikacjami. Tylko 4,6 proc. ubiegłorocznego rynku outsourcingu to outsourcing aplikacji.

IDC przewiduje, że w okresie 2003-2008 wzrost nakładów na outsourcing w Polsce w tempie 23,4 proc. CAGR do ponad 300 mln USD. Natomiast rynek wszystkich usług informatycznych w Polsce w ciągu pięciu lat będzie wzrastał o 13,8 CAGR. Rynek całego regionu CEE, zdaniem IDC, rozwijać się będzie do 2008 r. w tempie średniorocznego wzrostu na poziomie 16,5 proc.

Na rynku dochodzi do dużych i spektakularnych kontraktów, jak chociażby umowa o wartości ok. 100 milionów złotych, zawarta do 2008 roku, pomiędzy Fiatem Auto Poland a IBM. Kontrakt przewiduje zarządzanie przez IBM sieciami informatycznymi oraz ponad 2,2 tysiącem komputerów. Do tego utrzymanie i rozwój ponad 200 aplikacji biznesowych w kilkunastu polskich spółkach Fiata.

Początkowo, mówiąc o outsourcingu usług informatycznych miano na myśli głównie usługi przetwarzania danych i do dziś stanowią one prawie połowę rynku. Ale firmy chcąc między innymi zredukować koszty unikają rozbudowy własnej infrastruktury lub powiększania własnych działów informatycznych.

W ramach outsourcingu najszybciej (150%) rozwijały się w ubiegłym roku usługi zarządzania komputerami i infrastrukturą sieciową. Zanotowano znaczny wzrost także w zewnętrznej obsłudze systemów IT (wzrost o ponad 40%).

Sprzymierzeńcem koncepcji outsourcingu jest bezpieczeństwo systemów informatycznych. Po wypadkach z utratą danych firmy przekonują się, że własne pomieszczenia biurowe, w którym umieszczono serwer, nie zawsze są w pełni bezpieczne. Specjalistyczne centra zewnętrzne z profesjonalnie chronionymi serwerowniami, są nieporównanie bezpieczniejszymi pod względem fizycznym, technologicznym czy psychologicznym.

____________________________________________

Wszystkie teksty zawarte w tym dziale stanowią część mojej pracy magisterskiej
Kopiowanie ich bez zgody autora – zabronione.